Cmentarz Parafialny w Biegonicach

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj naszej modlitwy.

2. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu - Biegonicach.

    Cmentarzem zarządza każdorazowy proboszcz  Parafii.

3. Bieżący zarząd nad Cmentarzem, w zakresie ustalonym z księdzem proboszczem, sprawuje Administrator Cmentarza.

    Administrator troszczy się o czystość i porządek na Cmentarzu.

4. Dbałość o stan estetyczny grobu i jego najbliższego otoczenia należy do rodziny zmarłego.

5. Wszelkiego rodzaju odpady (kwiaty, wieńce, świece) należy wrzucać do kontenerów.

6. Na Cmentarzu parafialnym chowani są wyłącznie zmarli wierni z Parafii św. Wawrzyńca.

    Ks. proboszcz może, wyjątkowo, wyrazić zgodę na pochówek osób wywodzących się z terenu parafii a obecnie mieszkających poza nią.

7. Warunkiem pochowania na terenie Cmentarza jest posiadanie wolnego miejsca w grobie rodzinnym.

    Parafianie mogą sobie także wykupić sobie miejsce na nowy grób. 

8. Każdy pochówek, wynajęcie kaplicy, budowę lub remont grobów należy wcześniej uzgodnić z ks. proboszczem i Administratorem.

9. Wszelkie usługi związane z pochówkiem zmarłych może wykonywać administrator Cmentarza a także osoba wskazana przez administratora    lub wybrana przez rodzinę zmarłego. W razie, gdy dane usługi pogrzebowe lub cmentarne świadczy podmiot wybrany przez rodzinę zmarłego     administrator zobowiązany jest do nadzoru nad ich wykonaniem. W szczególności do obowiązków administratora należy troska o prawidłowe     wykonanie prac a następnie uporządkowaniu grobu i jego otoczenia.

10. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na terenie Cmentarza spowodowane:

    czynnikami atmosferycznymi, kradzieżą lub działaniem osób trzecich.

11. Administracja Cmentarza czynna jest całą dobę:

      Usługi Pogrzebowe Biały Ptak, Władysław Plata

      ul. Partyzantów 54 e, 33-340 Stary Sącz 

     tel. 18 446 16 56, 608 411 065, 502 764 234

12. Kancelaria Parafii św. Wawrzyńca czynna jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 17.00 - 18.00 (w lecie 18.00 - 19.00),

w sobotę w godz. 7.00 - 8.00,

we wtorki, I piątki, niedziele i święta kościelne - kancelaria nieczynna.

W sytuacji losowej związanej z pogrzebem można kontaktować się o innej porze.

tel. 18 442 95 22